Paniikkinappula pohjaan ja äkkiä. Kun tiukentunut taloustilanne alkaa näkyä myös omassa liiketoiminnassa, alkaa keskustelu kulujen leikkauksista. Usein markkinoinnin budjetit ovat yksi niistä asioista, jotka tällaisessa tilanteessa joutuvat ensimmäisenä leikkurin alle.

Nurinkurista kyllä, nyt jos koskaan on hyvä hetki panostaa fiksusti toteutettuun digimarkkinointiin. Sen kustannustehokkuus, helppo mitattavuus ja tehokas kohdentaminen tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon tiukoista ajoista selviytymiseen. Historiallisesti tarkasteltuna yritykset, jotka ovat jatkaneet mainontaa myös taantuman aikana, ovat olleet menestyksekkäämpiä taantuman päätyttyä.

Käyn seuraavaksi läpi syitä, miksi digimainontaa kannattaa tehdä myös kireässä taloustilanteessa.

Mainonta muuttuu edullisemmaksi

Kun yritykset alkavat vähentää mediapanostuksiaan digimainontaan, näkyy se nopeasti mainonnan hinnassa. Vähentynyt kilpailu mainospaikoista tarkoittaa mainonnan muuttumista aiempaa edullisemmaksi erityisesti somemainonnassa, kun samoista silmäpareista kilpailee vähemmän yrityksiä. Samalle rahalle saa siis aiempaa enemmän vastinetta kasvavan näkyvyyden muodossa, mikä tekee digimainonnasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Edullisempi mainostila ja kasvanut mainonnan tavoittavuus mahdollistavat aiempaa tehokkaamman uusien asiakkaiden tavoittamisen, mutta ei pidä unohtaa myöskään nykyistä asiakaskuntaa. Uskolliset asiakkaat ovat tiukkoina aikoina entistäkin tärkeämmässä roolissa. Heidän tavoittamiseen esimerkiksi Metan kanavat Facebook ja Instagram ovat erinomainen valinta kustannustehokkaan uudelleenmarkkinoinnin muodossa. 

Enemmän tilaa brändillesi

Kun huutokuoro hiljenee, kuuluu jäljelle jääneiden äänet entistä vahvemmin. Muiden mainostajien markkinointipanostuksien väheneminen tarkoittaa edullisemman mainostilan lisäksi myös erinomaista tilaisuutta vahvistaa omaa asemaa kuluttajien mielissä.

Taantuma voi tarjota hyvän tilaisuuden oman markkinaosuuden kasvattamiseen. Kun kuluttajien ostopäätökset ovat tiukilla, käydään toimialan sisällä kovaa kilpailua omasta osuudesta kuluttajien väheneviin euroihin. Tällöin ne yritykset, joilla on mahdollisuuksia panostaa markkinointiin, saavat erinomaisen tilaisuuden kasvattaa omaa markkinaosuuttaan. Vaikka ostopäätöksen hetki ei olisikaan juuri nyt, olet todennäköisemmin mielessä ostohetken koittaessa tiukkojen aikojen laannuttua.

Mainosbudjettien leikkaaminen tuo ehkä lyhyellä aikavälillä säästöjä, mutta pidemmällä ajanjaksolla se voi syödä tulevaisuuden myyntejä, kun tunnettuutta ei pidä yllä. Etenkin aloittelevat ja jalansijaa vasta hakevat yritykset ovat vaarassa kadota kuluttajien mielistä.

Älä arvaile, miten mainonta toimii

Digimainonnan parhaita puolia on sen mitattavuus. Järkevästi määriteltyjen mittarien avulla voidaan mainonnan tehokkuutta arvioida tarkasti ja tehdä nopeita muutoksia parempien tulosten saavuttamiseksi.

Tiukkoina aikoina relevanttien mittareiden merkitys korostuu entisestään. On tärkeää, että mainonnalle on määritelty kunnon tavoitteet ja niiden toteutumista seurataa aktiivisesti. Esimerkiksi verkkokauppayrityksen ei suinkaan kannata tarkastella vain mainoksista saapuvaa liikennettä ja klikkiprosentteja, vaan seurannassa on syytä olla paremmin mainonnan tehosta kertovia metriikoita, kuten ostojen määrät ja niiden arvo.

Hyvin mietittyjen mittareiden avulla budjettia pystytään käyttämään parhaiten toimiviin kampanjatyyppeihin. Myös brändimainonnalla on oma tärkeä roolinsa markkinoinnin paletissa, mutta sen hyödyt realisoituvat usein taktista mainontaa hitaammin. Jos eurot ovat tiukassa, kannattaa miettiä, voisiko brändimainonnan panostuksia siirtää ainakin hetkellisesti taktisempaan tekemiseen. Säännöllinen tulosten läpikäynti ja selkeä raportointi varmistavat, että mainonnan eurot ovat mahdollisimman hyvässä käytössä.

Älä sorru alekampanjoihin, satsaa arvoon

Taloustilanteen heikentyessä kuluttajien ostopäätökset muuttuvat harkitummiksi, jolloin yrityksen on tärkeää tuoda arvoaan esiin entistä paremmin. Miksi asiakas laittaisi tiukilla olevat rahansa juuri teidän tuotteeseen tai palveluun? 

Alekampanjat voivat alkuun tuntua hyvältä vaihtoehdolta, mutta niiden ylläpitäminen voi johtaa asiakkaiden odotuksiin aina uusista tarjouksista ja alennuksista. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että asiakkaat lykkäävät ostoksiaan ja odottavat aina uusia alennuskampanjoita. Asiakkaat voivat myös kokea yrityksen tuotteiden ja palveluiden arvon olevan vähäisempi, jos ne ovat jatkuvasti alennuksessa.

Jatkuvien alekampanjoiden sijaan yrityksen kannattaa keskittyä tuotteiden tai palveluiden arvon esille tuomiseen ja brändimaineen vahvistamiseen. On tärkeää erottua kilpailijoista ja tarjota asiakkaille lisäarvoa, joka ei ole pelkästään alennuksessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi painottamalla mainonnassa tuotteiden laatua tai asiakaspalvelua. 

Taantuma ei kestä ikuisesti ja sen päättyessä kuluttajien ostokäyttäytyminen voi muuttua uudelleen. Kun talous alkaa kohentua, kuluttajat ovat usein valmiita käyttämään enemmän rahaa ja tekemään suurempia ostoksia. Tällöin yritys hyötyy siitä, että on pysynyt kuluttajien mielissä läpi tiukempien aikojen eikä ole vahingoittanut brändiään polkemalla hintojaan. 

Säästää aikaa, rahaa ja resursseja ulkoistuksella

Tiukassa taloustilanteessa rajatut resurssit on entistä tärkeämpi laittaa hyvään käyttöön. Digikanaviin keskittyvät kumppanit osaavat tehdä järkevät valinnat mainonnan tavoitteisiin, tehokkaaseen kohdentamiseen ja mainossisältöihin liittyen. Tällöin mainonta tavoittaa oikeat ihmiset oikeassa paikassa ja oikeilla mainoskulmilla. 

Digimainonnan tuloksia on helppo mitata ja arvioida. Hyvä kumppani kertoo avoimesti, mitä rahalla on saatu ja kehittää mainontaa eteenpäin, jolloin yrityksen omia resursseja pystyy käyttämään muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin.