Tämä artikkeli on yli kaksi vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Jos liidien hankinta somesta tulisi tiivistää kolmeen asiaan, näillä pääsee jo pitkälle: ole siellä missä asiakkaasi, tarjoa jotain hyödyllistä ja tee yhteystietojen jättäminen mahdollisimman sujuvaksi. Keskitytään tässä tekstissä erityisesti Facebook-mainonnan hyödyntämiseen liidien hankinnassa, sillä se mahdollistaa kaikki kolme edellä mainittua asiaa.  

Liidien keräämisen monet keinot

Tiivistetysti liidi on potentiaalinen asiakas, joka osoittaa kiinnostuksen yritystänne kohtaan. Liidien kerääminen some-mainonnalla on oikein toteutettuna tehokas tapa hankkia yhteystietoja sekä B2C- että B2B-yrityksille, sillä Facebook tuo yrityksen ulottuville valtavan joukon suomalaisia eri ikäjoukoista.

Keinoja liidien keräämiseen on lukuisia ja liidityypit sopivat usein eri vaiheisiin ostopolulla. Suorien yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomakkeiden lisäksi mainonnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi ladattavia sisältöjä ja webinaareja, jolloin yritys saa somettajan yhteystiedot tälle hyödyllistä tietoa vastaan. Metan liidimainonnan avulla on mahdollista toteuttaa myös kilpailuja ja kerätä uusia tilaajia uutiskirjeelle.

Liidien keräämisen tavat

💻  Ohjaaminen verkkosivujen lomakkeeseen

Some-mainonnan avulla liidejä on mahdollista kerätä eri tavoin. Perinteisempi tapa hankkia liidejä mainonnalla on ohjata ihmiset mainoksesta verkkosivuilta löytyvään liidilomakkeeseen, jolloin yleensä hyödynnetään Facebookin konversiotavoitteista kampanjamuotoa. Tällöin Facebook pyrkii näyttämään mainoksia ihmisille, jotka todennäköisimmin tekevät halutun toimenpiteen, kuten jättävät yhteydenottopyynnön.

Mainoksen tärkein tehtävä on houkutella ihmisiä klikkaamaan mainoksesta eteenpäin, ja mainoksen kanssa sanomaltaan ja ilmeeltään yhteneväinen laskeutumissivu pyrkii viemään tehtävän päätökseen. On tärkeää, että Facebook-pikseli on asennettuna seurantaa varten, jotta mainonnasta saatujen liidien määrä ja liidikohtainen hinta saadaan selville. Liidin hinta voi sen tyypistä ja mediabudjetista riippuen vaihdella senttien ja satojen eurojen välillä. 

📱  Metan liidin luonti -tavoite

Toinen tapa liidien keräämiseen on hyödyntää Metan liidin luonti -mainoksia. Liidimainos on mainostyyppi, joka näyttää tavalliselta mainokselta, mutta mainosta klikatessa näytölle avautuu välittömästi Facebookin pikalomake. Lomake on suunniteltu mobiilikäyttäjien pieniä näyttöjä silmällä pitäen, sillä suurin osa somettajista selaa Facebookia puhelimellaan.

Pikalomake voidaan räätälöidä kysymysten osalta omaan tavoitteeseen sopivaksi yhdistelemällä erilaisia kysymystyyppejä, kuten avoimia kysymyksiä, monivalintoja ja ehdollisia kysymyksiä. Facebook esitäyttää osan henkilön tiedoista käyttäjätietojen perusteella, jolloin lomake on jättäjälleen vaivaton ja nopea lähettää, mikä todennäköisesti lisää liidien määrää. 

Liidit saa ladattua Facebook-sivulta käsin, mutta lomake on mahdollista yhdistää myös moniin asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Näin myyntitiimi saa liidin nopeasti käsiteltäväkseen tai uusi uutiskirjeen tilaaja sujahtaa tilaajalistalle välittömästi.

Pikalomaketta hyödyntävä mainos on erityisen kätevä heille, joiden verkkosivujen laskeutumissivu on laadultaan niin ja näin tai latautuu hitaasti. Facebookin lomake tarjoaa helposti toteuttavan ja mobiilissakin hyvännäköisen vaihtoehdon verkkosivujen lomakkeelle somettajan edes poistumatta Facebookista. 

 Metan liidimainosten luomisesta on lisää tietoa täällä.

Parhaat käytännöt Metan liidimainokseen

Toimivimmat tavat löytää vain tekemällä ja testaamalla, mutta ainakin nämä asiat on hyvä pitää mielessä liidimainosta suunnitellessa:

  1. Kerro mainoksessa selvästi, miksi henkilön kannattaa jakaa yhteystietonsa yrityksellesi: saako henkilö sähköpostiosoitteensa jättämällä esimerkiksi hyödyllisen oppaan tai alekoodin verkkokauppaan?
  2. Rohkaise klikkaamaan mainosta osuvalla toimintokehoitteella. Selkeä kehoitus viimeistelee mainoksen viestin.
  3. Pidä lomake mahdollisimman yksinkertaisena – älä siis kysy turhia kysymyksiä. Vaivattomuus parantaa todennäköisyyttä yhteystietojen jättämiselle.
  4. Kerro selvästi, miten henkilön tietoja tullaan käyttämään. Harva haluaa jättää tietonsa epämääräiseen käyttöön
  5. Kerro lopussa, millaisella aikataululla henkilö voi odottaa seuraavan askeleen tapahtuvan. Pitkä odottelu vie nopeasti ilon sujuvasti tapahtuneesta yhteystietojen jättämisestä. 

Laatu yli määrän

Olemme todenneet liidilomakemainokset tehokkaaksi keinoksi kerätä yhteystietoja eri tarkoituksiin, mutta pikalomakkeen jättämisen helppoudessa voi olla myös omat haasteensa. Nopeasti lähetettävä lomake saattaa kerätä turhia yhteydenottoja vääränlaisilta henkilöiltä, jolloin erillisen tarkistussivun lisääminen auttaa parantamaan liidien laatua.

On myös tärkeää kirkastaa niin mainostekstissa kuin lomakkeen yhteydessä kerrottavia asioita, jotta lomakkeen päätyvät täyttämään vain tavoitellut henkilöt. 

Tarkista myös, onko kohdennuksissa parantamisen varaa: ovatko ikä- ja sijaintikohdennukset varmasti halutunlaiset, voisiko kohdeyleisön tavoittamiseen käyttää jotain toisenlaista lookalike-yleisöä tai voiko jonkun yleisön rajata suoraan pois? 

Etenkin jo tavoitteen toteuttaneet henkilöt on järkevää sulkea pois mainonnan kohderyhmästä, niin teiltä säästyy euroja ja somettajilta hermoja, kun heille siinä vaiheessa jo turha mainos ei näy enää uutisvirrassa. 

Älä jätä hyödyntämättä some-mainontaa 

Oletko valmis aloittamaan liidien keräämisen somesta tai haluatko kenties tehostaa nykyistä mainontaanne? Voimme auttaa mainosten saamisessa teille tärkeiden kohderyhmien eteen. Teemme asiakkaillemme liidimainontaa Metan lisäksi LinkedInissä!