Jos luulit, että Google-mainonnassa on kyse vain hakusanamainonnasta, erehdyit pahemman kerran. Google nimittäin tarjoaa mainostajalle mainioita mahdollisuuksia tehdä niin brändillistä kuin taktistakin mainontaa.

Kuluttajan ostopolku on monimutkaistunut, eikä verkko-ostojen tekemisessä ole enää kyse pelkästään siitä, löytääkö kuluttaja juuri sinun sivustollesi kaikkien maailman sivustojen joukosta. Kyse on myös siitä, kokeeko kuluttaja brändisi ja verkkosivusi niin luotettaviksi, että haluaa tilata tuotteen sinulta tai käyttää tarjoamiasi palveluita. 

Google on reagoinut ostopolun monimutkaistumiseen tarjoamalla mainostajalle monenlaisia työkaluja ostopolun eri vaiheisiin. Pelkkä hakusanamainonta nimittäin riittää enää ani harvoin yritykselle, joka haluaa tehdä tulosta.

Käyn seuraavaksi läpi sitä, mitä kaikkia vaihtoehtoja Google mainostajalle tarjoaa – ja samalla kerron, missä vaiheessa ostopolkua mitäkin mainosmuotoa kannattaa hyödyntää.

YouTube on parhaita kanavia tunnettuuden lisäämiseen

Google omistaa YouTuben ja on kehittänyt viime vuosina mainontamahdollisuuksia kanavassa aktiivisesti. Käytännössä YouTube-mainonta tarkoittaa videoiden alussa tai keskellä näkyviä mainosvideoita. YouTubea on pidetty perinteisen TV-mainonnan haastajana, koska molemmilla voi saavuttaa samankaltaisen näkyvyyden – YouTubessa kuitenkin kohdennetummin ja edullisemmin.  

YouTube-mainonta sopii mainiosti ostopolun alkupäähän eli tilanteeseen, jossa on tarkoitus lisätä brändin, tuotteen tai palvelun  tunnettuutta, sillä kanavassa voit maksimoida näkyvyytesi. Mainonta YouTubessa sopii nykyään myös ostopolun muihin vaiheisiin, sillä kanavassa on mahdollista määrittää kampanjan tavoite hyvin tarkasti. Tavoitteeksi voidaan asettaa paitsi mahdollisimman suuri näkyvyys myös esimerkiksi konversioiden maksimointi tai se, että sivustollesi ohjautuu mahdollisimman paljon kävijöitä.

Google Display kasvattaa näkyvyyttä

Google Display tarkoittaa bannerimainontaa Googlen kumppanisivustoilla ja sovelluksissa. Jos esimerkiksi pelaat jotakin peliä sovelluksessa, voi ruudulle ilmestyä ennen pelin alkua Google Display -bannerimainos. 

Bannerimainonnalla on hieman huono maine, sillä sen sanotaan tuottavan joskus epärelevanttia liikennettä halutulle sivustolle. Displaylle on kuitenkin ehdottomasti aikansa ja paikkansa silloin, kun haluat saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja kasvattaa tunnettuutta. 

Discovery-mainonta luo kysyntää

Google toi Discovery-mainonnan bannerimainonnan tueksi vuonna 2020. Discovery-mainonnan idea on sama kuin bannerimainonnan, mutta Discovery-mainonnan bannerit näkyvät vain Googlen omissa kanavissa, kuten Gmailissa ja YouTubessa. 

Discovery-mainonta on huomattavasti konversiolähtöisempää kuin Googlen perinteinen display-mainonta. Sitä voisi sanoa myös perinteistä display-mainontaa taktisemmaksi bannerimainonnaksi. 

Discovery-mainonta sopii hyvin käytettäväksi ostopolun harkintavaiheessa. Se auttaa luomaan kysyntää tuotteelle tai palvelulle, ja voit itse määrittää, kenelle ja millä viestillä haluat näkyä. Discovery-mainontaa kannattaa hyödyntää myös silloin, kun haluat markkinoida uudelleen tietylle, jo olemassa olevalle yleisölle.

Hakusanamainonta toimii parhaiten, kun sinut jo tunnetaan

Hakusanamainonta on ollut jo vuosia Googlen tunnetuin palvelu. Moni mieltääkin Google-mainonnan pelkäksi hakusanamainonnaksi, vaikka tosiasiassa hakusanamainonta on vain yksi osa Google-mainontaa.

Yritykset kuvittelevat usein, että panostus pelkkään hakusanamainontaan riittää. Brändiä, tuotteita ja palveluita täytyy kuitenkin tehdä tunnetuksi kuluttajille, jotta niitä ylipäätään haetaan hakukoneista. Siksi hakusanamainonnan ohella kannattaa panostaa myös brändilliseen Google-mainontaan, esimerkiksi YouTubeen ja bannerimainontaan. 

Kun olet panostanut brändimainontaan, saat hakusanamainonnasta kaiken irti. Kuten todettu, hakusanamainonta on kaikkein hyödyllisintä silloin, kun brändilläsi on jo jonkun verran tunnettuutta. Siksi siihen kannattaa panostaa ostopolun loppuvaiheessa. 

Shopping-mainonta ohjaa ostoksille

Google toi Shopping-mainonnan Suomeen vuonna 2019. Se on ollut iso muutos verkkokauppamainonnalle, ja suosittelen jokaista verkkokauppaa testaamaan Shopping-mainonnan potentiaalin. Shopping-mainoksilla tarkoitetaan kuvallisia mainoksia, jotka näkyvät Google-haun tuloksissa heti ensimmäisenä ennen tekstimainoksia. 

Taktinen Shopping-mainonta sopii erinomaisesti käytettäväksi ostopolun loppuvaiheessa. Jos kuluttaja nimittäin tekee Google-haun ja tuloksiin nousee rinnakkain sekä sinun että kilpailijasi Shopping-mainos, tekee hän valinnan todennäköisesti sen perusteella, kumman verkkokaupan hän tuntee ennestään ja kokee luotettavaksi – ainakin, jos tuote, hinta sekä toimitusaika ja -kustannus ovat samat. Siksi on suositeltavaa tehdä myös brändillistä Google-mainontaa Shopping-mainonnan lisäksi.

Performance Max tukee muita kampanjatyyppejä

Performance Max -mainonta on Googlen uusin kampanjatyyppi, joka tuli markkinoille noin vuosi sitten. Se yhdistää kaikki edellä mainitut Google-kampanjatyypit eli YouTube-, Display-, Discovery-, hakusana- ja Shopping-mainonnan sekä lisäksi vielä Google Maps -mainonnan. 

Performance Max on mainosmuoto, joka on rakennettu tukemaan Googlen muita kampanjatyyppejä. Sillä ei siis kannata varsinaisesti korvata mitään. Performance Max -mainonta on nimittäin rakennettu ottamaan ostopolku huomioon. Googlelle annetaan mainoksiin tarvittavat kuvat, videot ja tekstit sekä kerrotaan, mitä tavoitellaan. Sen perusteella Google näyttää mainoksia eri verkostoissaan ostopolun eri vaiheissa oleville ihmisille.

Performance Max pyrkii saavuttamaan sille annetun tavoitteen mahdollisimman hyvin. Niinpä se näyttää mainoksia niissä kanavissa, joissa kokee sen olevan järkevää. Mainostajalla ei siis ole kontrollia siihen, missä mainokset näkyvät. Esimerkiksi verkkokauppamainonnassa iso osa budjetista voi mennä Shopping-mainontaan, koska sen tiedetään tuottavan tuloksia. Silloin kaikkia kanavia ei saada katettua, ja esimerkiksi brändimarkkinointi voi jäädä kokonaan tekemättä, mikä voi pidemmällä aikavälillä laskea Shopping-mainosten tuloksia.


Webinaaritallenne: Google-mainonta asiakkaan ostopolussa

Järjestimme aiheesta myös maksuttoman webinaarin Google-mainonta asiakkaan ostopolussa 25.1.2023 – katso tallenne täältä!