Kun asiakkaan ja toimistokumppanin yhteistyö sujuu, jää asiakkaan tärkeimmäksi tehtäväksi iloita saavutetuista tavoitteista.

Mainonta päästään aloittamaan usein jo muutaman viikon päästä siitä, kun olemme Mediashakella sopineet yhteistyöstä uuden asiakkaan kanssa. Sen mahdollistaa hyvä pohjatyö ja selkeä kaava, jolla yhteistyön aloitus etenee. Kaikki alkaa aloituspalaverista ja siitä, että kokoamme asiakkaan tarpeisiin sopivan tiimin. 

Tiimiin kuuluu tavallisesti ainakin kolme henkilöä: yksi tai kaksi luovista sisällöistä vastaavaa mainonnantekijää, analytiikan konsultti sekä kaltaiseni asiakasvastaava eli Customer Success Manager. 

Näin yhteistyö uuden asiakkaan kanssa etenee:

1. Sävelet selviksi aloituspalaverissa

Kun asiakas päättää lähteä yhteistyöhön kanssamme, sovimme aloituspalaverin. Siinä kaltaiseni Customer Success Manager perehtyy  asiakkaan liiketoimintaan ja tavoitteisiin. Asiakkaalla ja toimistolla tulee olla yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Lisäksi aloituspalaverissa sovitaan digimainonnan kuukausibudjetti.

Jo ennen aloituspalaveria pyydämme asiakkaalta oikeudet hänen mainostileilleen, kuten Google Ads- ja Meta-tileille. Niin voimme asentaa seurannat tileille saman tien, ja analytiikan konsultti ja mainonnantekijä pääsevät tekemään valmistelevia töitä.

2. Huolellista suunnittelua ja tutkimusta

Seuraavaksi lyömme tiimissämme viisaat päämme yhteen ja pohdimme, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä, jotta saavutamme aloituspalaverissa asetetut tavoitteet. Joskus tavoite voi olla esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattaminen, toisinaan taas yhteydenottomäärän nostaminen tai myynnin kasvattaminen. Asiakkaalla saattaa usein olla useampia toisistaan poikkeavia tavoitteita, ja erilaiset tavoitteet voivat vaatia hyvinkin erilaisia toimenpiteitä.

Jos asiakkaan Google Ads- ja Meta-tileille ei ole jo asetettu seurantoja, tehdään se viimeistään tässä vaiheessa. Jos asiakkaalle tehdään Google-mainontaa, selvitämme avainsanatutkimuksella, millä hakutermeillä yrityksen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tekevät hakuja Googlessa. Tulosten avulla pystymme toteuttamaan mainontaa liiketoiminnan kannalta tärkeimpien avainsanojen ympärille. 

Teemme asiakkaallemme aina mainonnan suunnitelman, johon kirjaamme mainostettavat tuotteet ja palvelut sekä kaiken muun mainonnan kannalta olennaisen tiedon.  

3. Välipalaverin paikka

Parin viikon päästä aloituspalaverista istumme asiakkaan kanssa välipalaveriin. Palaverissa esitämme asiakkaalle mainonnan suunnitelman ja kerromme, millaista kampanjaa ja missä kanavissa lähdemme tekemään. Kerromme tietenkin myös, miten mainonnan kokonaisuus auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Tämän jälkeen analytiikasta vastaava analytiikan konsultti varmistaa, että seurannat ovat kunnossa, ja mainonnantekijä alkaa työstää mainoksiin tekstejä ja kuvitusta. Kuvamainoksia voidaan hyödyntää Googlessa ja somessa, videoita YouTubessa tai TikTokissa. Mediashaken luova tiimi tekee laadukkaita mainoskuvia, joissa hyödynnetään asiakkaan omia kuvia ja muuta materiaalia, kuten brändielementtejä.

4. Valmiina, paikoillanne, mainonta käyntiin!

Asiakas saa nähtäväkseen mainonnantekijän tekemät mainokset. Kun asiakas hyväksyy mainokset, voidaan mainonta käynnistää. Tämä tapahtuu useimmiten jo muutaman viikon kuluttua aloituspalaverista.

Seuraamme aktiivisesti digimainonnan suoriutumista, teemme mainonnan kehitystyötä sekä tuotamme uusia luovia mainossisältöjä. Mainosten luovia sisältöjä täytyy aika ajoin muokata, jotta ne pysyvät kohdeyleisölle kiinnostavina ja sesonkeihin sopivina. Huomioimme myös sen, että hakusanat saattavat muuttua sesonkien mukaan.

5. Ensimmäisen tilannepalaverin aika

Kun mainonta on ollut päällä parisen viikkoa, on aika kokoontua ensimmäiseen tilannepalaveriin. Siinä esitämme asiakkaalle raportin, josta hän näkee tärkeät tunnusluvut eli sen, miten mainonta on lähtenyt käyntiin. Lisäksi asiakas saa analyysin siitä, mikä on toiminut ja minkälaisia muutoksia suosittelemme tehtäviksi. Käymme läpi myös tulevan kuukauden kampanjat ja muut ajankohtaiset asiat, jos asiakkaalla on sesongin mukaan vaihtuvia kampanjoita.

Kutsumme asiakkaan tilannepalaveriin kerran kuukaudessa, eli käymme hänen kanssaan tuloksia läpi kuukausittain. Näin hän pysyy koko ajan kartalla siitä, miten olemme edenneet kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Lisäksi tuloksia on tällöin helppo tutkia ja johtopäätöksiä tehdä pitkällä aikajänteellä. Palaveri on automaattista sähköpostiraportointia parempi tapa käydä tuloksia läpi, sillä palaverissa asioista voidaan keskustella ja asiakas saa mahdollisuuden kysyä mieltä askarruttavista asioista. 

6. Mainonta ja yhteistyö rullaavat

Jatkamme koko yhteistyön ajan kampanjan aktiivista seurantaa ja optimointia. Meillä on asiakkaisiimme vuorovaikutteinen suhde. On tärkeää, että asiakas kokee voivansa lähestyä meitä, jos joku mietityttää häntä. Meillä on usein konsultatiivinen rooli, ja suosittelemme asiakkaalle mielellämme parhaaksi havaitsemiamme tapoja. Mutta kuulemme tietenkin mielellämme myös asiakkaan ideoita – paras tulos syntyy useimmiten tavalla tai toisella yhteistyönä.