Tämä artikkeli on yli kaksi vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Google Ads -mainontaan on viimeisen vuoden aikana tullut monenlaisia uusia ominaisuuksia ja muutoksia, kuten täysin uudenlaisia kampanjatyyppejä, muutoksia mainonnan mittausominaisuuksiin sekä kymmeniä pienempiä päivityksiä.

Järjestimme tammikuussa 2022 webinaarin, jossa kävimme Google-mainonnan uusia ominaisuuksia läpi. Tässä tekstissä käydään läpi webinaarissa esitetyt muutokset. Voit myös halutessasi katsoa nauhoitteen tästä.

 1. Responsiiviset hakumainokset
 2. Kuvalaajennukset
 3. Mainosmuokkaajat
 4. Kampanja- ja mainosryhmärakenne
 5. Avainsanojen vastaavuustyypit
 6. Hakutermiraportti tuli takaisin
 7. Customer Match
 8. Performance Max -kampanjat
 9. Laajennetut konversiot (enhanced conversions)
 10. Google Consent Mode
 11. Konversioseurantakoodi
 12. Google Analytics 4

1. Responsiiviset hakumainokset ovat oletusvaihtoehto ja jatkossa ainoa vaihtoehto

Responsiiviset hakumainokset mahdollistavat useiden eri mainostekstien luomisen yhden ja saman mainoksen sisällä. Näitä mainostekstejä (otsikoita ja kuvausrivejä) voidaan helposti testata ristiin, ja Google luo useista vaihtoehdoista parhaan yhdistelmän. Voit luoda enintään 15 eri otsikkoavaihtoehtoa ja neljä kuvausriviä.

Responsiiviset hakumainokset ovat nykyisin oletusvaihtoeho uusiin kampanjoihin, ja kesäkuussa 2022 normaaleja, laajennettuja tekstimainoksia (ETA = expanded text ads) ei voi enää luoda. Varmista siis, että mainostilin tekstit on päivitetty responsiiviksi mainoksiksi!

Laajennetut mainostekstit Google Adsissa

2. Kuvalaajennukset toivat visuaalisuutta hakumainoksiin

Kuvalaajennusten avulla tekstimainoksiin saadaan mukaan visuaalinen elementti, ja ne voidaan määritellä manuaalisesti tai dynaamisesti. Dynaamisesti kuvalaajennukset toimivat siten, että Google poimii sivustolta osuvan kuvan – tämä on erityisen hyvä silloin, jos on monta eri yksittäistä sivua jota mainostetaan. On hyvä muistaa, että laajennukset eivät näy aina, ja ne näkyvät pääasiassa vain korkeimmilla mainossijainneilla. Laajennusten avulla mainoksiin tulee visuaalisuutta lisää, ja se parantaa mainosten huomioarvoa ja klikkausprosenttia.

Kuvalaajennus Google Ads -mainonnassa

 

3. Responsiivisiin hakumainoksiin käyttöön mainosmuokkaajat (Ad Customizers)

Mainosmuokkaajien (Ad Customizers) avulla, osana mainostekstejä, voidaan luoda muokattavia osia, joita päivitetään esimerkiksi kerralla tilitasolla tai päivittyvän laskentataulukon avulla. Mainosmuokkaajien käyttö tehostaa kampanjatarjousten päivittämistä useisiin mainoksiin, sillä mainostekstejä ei tarvitse päivittää yksitellen, vaan voidaan päivittää vain yksi muuttuva elementti. Lisäksi mainosmuokkaajien avulla voidaan saavuttaa parempi vastaavuus käyttäjän hakuun liittyen (esimerkiksi määrittelemällä avainsanatasolla, mitä mainosten otsikoissa lukee).

4. Kampanja- ja mainosryhmärakenteiden yksinkertaistaminen tuo paremmat tulokset

Aiemmin Google Ads -mainonnan rakenne saatettiin pilkkoa satoihin eri mainosryhmiin ja mainoksiin, mikä tarkoitti yhtä avainsanaa per mainosryhmä (Single Keyword Ad Group). Nykyisin tämä ei ole enää järkevää, ja pahimmillaan se huonontaa mainonnan tuloksia. Hakutermin ja mainoksen vastaavuus voidaan saavuttaa myös muilla keinoilla: yksinkertaisemmat kampanja- ja mainosryhmärakenteet estävät datan pirstaloitumisen, tekevät analysoinnista helpompaa ja varmistavat  konversioperusteisesti optimoitujen hintatarjousstrategioiden (Smart Bidding) parhaan toiminnan.

5. Avainsanojen vastaavuustyypit (Match Types) päivittyivät

Avainsanojen vastaavuustyypit kertovat, miten tarkasti avainsanan on vastattava hakijan tekemää Google-hakua, jotta mainos voi osallistua huutokauppaan. Laajan haun muokkaus (Broad Match Modifier) poistui vastuuvuustyyppinä ja ilmaushaun (Phrase Match) toimintalogiikka muuttui vastaamaan aiempaa laajan haun muokkausta. Laaja haku käyttää aiempaa laajemmin eri signaaleja näyttääkseen mainoksia relevantimmissa yhteyksissä. Muutos tarkoittaa sitä, että laaja haku toimii nykyisin aiempaa paremmin, ja sitä kannattaa ehdottomasti testata esimerkiksi kokeilujen (experiments) avulla.

6. Hakutermiraportti tuli takaisin aiempaa laajempana

Google teki vuonna 2020 paljon kritisoidun muutoksen, jonka myötä mainostajilla oli aiempaa vähemmän mahdollisuuksia nähdä, millä hakutermeillä mainokset ovat näkyneet Googlessa. Syksyllä 2021 Google toi hakutermiraportin takaisin aiempaa laajempana: nykyisin on mahdollista nähdä aiempaa kattavammin, millä hakutermeillä mainokset ovat näkyneet.

Raportin ansiosta saa hyvän näkymän siihen, millaisissa yhteyksissä mainokset ovat näkyneet Googlessa. Lisäksi hakutermiraportti auttaa määrittelemään negatiivisia avainsanoja, ja sen avulla voidaan tunnistaa mahdollisuuksia tehdä vieläkin osuvampia mainoksia tai laskeutumissivuja.

7. Customer Match -ominaisuus käyttöön osittain kaikille tileille

Customer Match -ominaisuuden avulla voi käyttää asiakasrekisteriä mainonnan kohdentamiseen tai samankaltaisten yleisöjen luomiseen. Ominaisuus on tehokas esimerkiksi samankaltaisten yleisöjen luomiseen, lisämyyntiin tähtäävään mainontaan sekä ostaneiden asiakkaiden poissulkemiseen – huomio kuitenkin, että kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä kaikilla tileillä. On siis mahdollista kohdentaa mainontaa yrityksen omaan dataan perustuen, edellyttäen, että käyttäjä on kirjautunut Googlen palveluihin samalla sähköpostiosoitteella kuin asiakasrekisteristä löytyy.

Aiemmin ominaisuuden käyttäminen vaati 90 päivän mainostushistorian sekä vähintään 50 000 $ panostukset mainontaan, mutta nyt se on käytössä kaikilla säännöt täyttävillä tileillä.

8. Performance Max -kampanjat

Performance Max -kampanjatyypin avulla voi ostaa mainoksia kaikkiin Googlen verkostoihin (hakuverkostoon, display-verkostoon, Gmailiin, YouTubeen sekä Discovery-verkostoon) yhden kampanjatyypin alta. Aiemmin beta-versiossa julkaistu uusi kampanjatyyppi tulee korvaamaan Smart Shopping -kampanjat vuoden 2022 aikana, ja se on ollut käytössä loppuvuodesta 2021 alkaen kaikilla tileillä.

Performance Maxin hyötynä on se, että useiden kampanjoiden sijaan mainontaa voidaan ostaa yhdellä kampanjalla kaikkiin verkostoihin, sekä optimoida budjetin käyttö automaattisesti eri sijoittelujen välissä.

 

Performance Max -kampanjatyypin valinta

9. Laajennetut konversiot (Enhanced Conversions)

Laajennetut konversiot mahdollistaa konversioseurannan täydentämisen myös ei-evästepohjaisesti esimerkiksi konvertoituneen käyttäjän sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa hyödyntäen. Tämä edellyttää, että käyttäjä on kirjautunut Googlen palveluihin samalla sähköpostilla tai puhelinnumerolla. Yhä useammin käyttäjää ei voida tunnistaa enää samaksi klikkauksen ja konvertoitumisen välillä, ja tähän on syynä selainten tiukentuneet evästeasetukset. Ennen ominaisuuden käyttöönottoa on syytä kuitenkin huomioida tietosuoja-asiat.

Evästelupakyselyn käyttöönoton yhteydessä seurannasta saattaa hävitä merkittävä määrä konversioita. Google Consent Mode mahdollistaa konversiomallinnuksen anonyymisti yksityisyyttä kunnioittaen niiden käyttäjien osalta, jotka eivät hyväksy evästeitä. Consent Moden avulla voidaan palauttaa yli 70 %* menetetyistä konversioista, joten sillä saadaan palautettua suuri osa dataa takaisin. Työkalun ansiosta saadaan parempi näkymä siitä, miten Google-mainonta toimii. Consent Mode asennetaan verkkosivuille evästelupakyselyn käyttöönoton yhteydessä, ja myös Google Analytics 4 tukee jatkossa Consent Modea.

11. Google Ads -konversioseurantakoodi

Google Ads -mainontaa voidaan seurata joko Google Analyticsin avulla tai käyttämällä Google Adsin omaa konversioseurantakoodia. Google Adsin konversioseurantakoodi ei ole uusi ominaisuus, mutta on nykyisin ensisijainen vaihtoehto mainonnan konversioseurantaan. Jos konversiot tuodaan Google Analyticsin (Universal Analytics) kautta, kirjautuu Google Adsiin ainoastaan ne konversiot, joissa Google Ads on ollut viimeinen liikenteenlähde ennen konversion syntymistä. Näin ollen vain ostopolun loppupäähän keskittyvät konversiot kirjautuvan Adsiin ja optimointidata jää rajalliseksi.

12. Google Analytics 4

Google Analytics 4 on uusi versio Google Analyticsistä, joka korvaa kokonaan aiemmin käytössä olleen Universal Analytics -version. Se on täysin uusi työkalu, joka täytyy erikseen ottaa käyttöön, mutta se täydentää hyvin Google Ads -mainonnan seurantaa. Google Analytics 4 sisältää huomattavasti parempia työkaluja analysointiin, ja muutokseen kannattaa valmistautua jo nyt. Kaikki Googlen kehitysresurssit menevät Google Analytics 4:ään ja vanhaa Universal Analytics -versiota ei enää kehitetä.


* lähde: Google Partners Academy On Air, Modern Search, Driving campaign performance in the age of consumer privacy

KategoriatGoogle Ads