Digimainonnan in-house-tekijän palkkaamisessa kuin palvelun ulkoistamisessa ovat omat hyvät puolensa. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole olemassa.

Toiselle in-house-osaajan palkkaaminen voi olla parempi vaihtoehto, kun taas toiselle palvelun ulkoistaminen on järkevämpää. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon erilaisia yksityiskohtia oikeanlaisen päätöksen tueksi.

Digimainonnan syväosaaminen löytyy usein ulkopuoliselta kumppanilta

Digimainonnan ulkoistamisessa palvelun hinta on usein edullisempi kuin työntekijän palkkaaminen, ja lisäksi ratkaisu on joustavampi. Palveluntarjoajalla on substanssiosaamista kanavista, mainonnan toimivuudesta ja yleisistä käytännöistä, ja ulkopuolisella toimistolla on kokemusta vastaavissa tilanteissa olevien yritysten auttamisesta. 

Haasteet ulkoistamisessa voivat liittyä moneen eri asiaan. Ulkoisella kumppanilla ei aina ole samanlaista tietotaitoa toimialasta kuin yrityksen in-house-tekijällä, mutta usein substanssiosaaminen voi olla tietynlaisissa työtehtävissä parempaa.

Haasteiden ilmetessä ulkoisesta kumppanista pääsee helpommin eroon. Ulkoistuksessa yhteistyön kestoa määrittelee irtisanomisaika, joka voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, ja usein niiden purkaminen on usein helpompi ja suoraviivaisempi prosessi kuin työntekijän irtisanominen. 

Jos yhteistyö tuntuu haastavalta, on myös hyvä pohtia, mistä ongelmat mahdollisesti voivat johtua. Onko itse toteuttavassa työssä tapahtunut selkeitä virheitä, vai onko alunperin työn tavoite ja työskentelytavat määritelty yhdessä riittävän realistisesti.

Monipuolinen työnkuva mahdollista in-house-tekijällä

In-house-tekijän palkkaamisen ehdoton etu on se, että saat heti enemmän työaikaa käyttöösi. Tällöin in-house-tekijä voi työskennellä talon sisällä useammassa työtehtävässä ja reagoida eri työtehtäviin nopeammin. 

Haaste digimainonnan osaajan palkkaamisessa voi olla se, ettei yrityksessä osata arvioida, millaista osaamista tehtävään vaaditaan. Tämä korostuu, kun markkinointiroolin vastuualueet ovat laajat. Vaikka rekryttävällä henkilöllä olisi kokemusta vastaavista työtehtävistä, voi hän tarvita silti oman osaamisensa lisäksi ulkoistettua apua tiettyihin työtehtäviin liittyen. On siis hyvä arvioida, mitä kaikkea in-house-tekijä todellisuudessa pystyy toteuttamaan omin avuin. 

Mikäli työtehtävien suorittamisessa ilmenee ongelmia, on niitä hyvä lähteä setvimään hyvissä ajoin. Uuden työntekijän aloittaessa on koeaika käytössä puolin ja toisin, mutta sen jälkeen ongelmien ilmetessä voi olla hankalaa päättää työsuhdetta. Tee päätös täysipäiväisen työntekijän rekrytoinnista aina vasta, kun olet varma, että pystyt tarjoamaan hänelle työtä myös pidemmällä tähtäimellä. 

Palvelukokonaisuus ratkaisee ulkoistamisen hinnan

Maksetun mainonnan toteuttamista Googlessa ja eri sosiaalisen median kanavissa tarjoavat hyvin monenlaiset yritykset. Toimialalta löytyy laidasta laitaan suurista mediataloista lähtien vain maksettuun mainontaan erikoistuneita toimistoja. Edellä mainittu suuri määrä palveluntarjoajia kattaa myös laajan hintahaitarin erikokoisille yrityksille ja palveluille. 

Maksetun mainonnan ulkoistaminen maksaa kuukaudessa muutamasta sadasta eurosta joihinkin tuhansiin euroihin riippuen palvelukokonaisuudesta. Mitä laajemmasta palvelukokonaisuudesta on kyse, sitä enemmän mainonnan ulkoistaminen maksaa. 

Osaavan digimainonnan tekijän kustannus työnantajalle voi kohota jopa 7 500 euroon kuukaudessa

Jos palkattavan tekijän työaika rajoittuu pelkästään maksetun mainonnan toteuttamiseen, voi kustannus olla selkeästi suurempi kuin palvelun ulkoistaminen.

Osaavan maksetun mainonnan tekijän palkkahaarukka on 3 000–5 000 €/kk. Digitalouden työtehtävien rekrytointiin erikoistunut Marbles arvioi Digital Marketing Specialistin keskipalkaksi 4 500€ kuukaudessa, ja Duunitori puolestaan arvioi markkinointispesialistin keskipalkaksi 3 775 € kuukaudessa.

Lisäksi työntekijän kulut on hyvä arvioida vähintään 1,5-kertoimella, jotta saadaan todellinen kustannus palkkaavalle työnantajalle – tällöin edellämainittujen keskipalkkojen työnantajan kustannukset nousevat välille 4 500–7 500 €/kk.

Oli kyseessä juniorimpi tai kokeneempi henkilö, vaatii uusi tekijä aina alkuun tukea, jotta pääsee työssä hyvin vauhtiin. Tärkeää on, että lisäresurssien hankkimista on miettinyt aina pitkällä tähtäimellä.

Digimarkkinointia voi tehdä myös itse – ulkoista haastavimmat tai ajallisesti työläimmät työtehtävät 

Vaikka yrityksellänne olisi jo valmiiksi digimarkkinointiin erikoistunut henkilö, usein maksettuun mainontaan liittyvät palvelut voivat olla järkevää ulkoistaa. Ihan jo senkin takia, että mainontaan käytetty itseopiskelun aika ja väärin tekemisen mahdollisuus voivat jarruttaa yrityksenne kasvua todella paljon. 

Digimarkkinointiosaamisen opiskeluun on syytä varata tarpeeksi aikaa, oli kyseessä in-house-tekijä tai ulkoistettu kumppani. Digimarkkinointi toimialana muuttuu hurjaa vauhtia – ne, jotka pysyvät kehityksen mukana pitkässä juoksussa, saavat parhaimpia tuloksia aikaiseksi. 

Sovella yllä mainittuja huomioita aina yrityksenne tilanteen ja tarpeen mukaan. Yksiselitteisiä ja jokaiselle sopivia vastauksia näihin kysymyksiin ei ole.