Kuka vastaa verkkokauppanne digimarkkinoinnin kokonaisuuden kehittämisestä?

Onnistunut digimarkkinointi on yksi tärkeimmistä verkkokauppayritysten myyntiin vaikuttavista tekijöistä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun eri markkinointikanavia optimoidaan yhdessä ja kohti yhteisiä tavoitteita. Kuitenkin monen verkkokauppayrityksen digimarkkinointi on sarja erillisiä toimenpiteitä. Esimerkiksi Google-näkyvyyttä saattaa toteuttaa markkinointitoimisto ja some-näkyvyyttä in-house-tekijä – kummatkin omalla tahollaan ilman selkeää yhteistyötä.

Kokonaisuuden kehittäminen vaatii, että yhdellä taholla on selkeä vastuu digimarkkinoinnin kokonaistuloksista. Tähän haasteeseen tarjoamme verkkokauppayrityksille räätälöityä kokonaispalvelua.

Kehityskohteiden priorisointi kolmen kuukauden jaksoissa varmistaa, ettei kehitys pysähdy

Verkkokauppayritysten kokonaispalvelussa määrittelemme kolmen kuukauden välein selkeät kehityskohteet, joihin keskittymällä saamme kasvatettua verkkokauppanne myyntiä. Kehitystoimenpiteet määritellään yhdessä asiakkuudestanne vastaavan asiantuntijan kanssa ja hän hyödyntää niiden priorisoinnissa koko monipuolisen kokemuksen omaavaa tiimiämme. Kun toimenpiteet on määritelty, varataan niiden toteuttamiseen tiimistämme tarvittavat asiantuntijat.

Käymme tehtyjen toimenpiteiden tulokset läpi yhteisessä tilannepalaverissa kuukausittain ja teemme tarvittavia muutoksia analyysien pohjalta. Seuraavaksi toteutettavat laajemmat kehityskohteet ja suuntaviivat arvioidaan uudestaan kolmen kuukauden välein. Näin varmistamme, ettei markkinointinne polje paikallaan ja keskitymme kulloinkin niihin asioihin, joilla on suurin vaikutus tuloksiin.

Yksi markkinointibudjetti – ei turhaa kanavakohtaista jaottelua

Kokonaispalvelussa lähdemme ajatuksesta, että markkinointibudjettia ei jaotella etukäteen kanavakohtaisesti, vaan sitä käytetään niihin kanaviin, jotka tuovat kussakin hetkessä parhaat tulokset. Myös kehitysjaksoissa voidaan joustavasti hyödyntää eri osa-alueiden asiantuntijoiden aikaa. Esimerkiksi yhden kolmen kuukauden jakson fokusalueena voi olla some-mainonnan kehittäminen ja tällöin asiaan syventynyt asiantuntija osallistuu laajemmin asiakkuuteenne. Toisessa kehitysjaksossa fokus voi olla enemmän hakukonenäkyvyyden kehittämisessä ja tällöin kiinnitämme avuksenne Googleen erikoistuneen asiantuntijan aikaa.

Kokonaisuuden seurannasta ja koordinoinnista vastaa aina yksi nimetty asiantuntija, jonka kautta myös suurin osa viestinnästä tapahtuu.

Autamme sinua yhdessä tai useammassa osa-alueessa

Kaikki verkkokaupan digimarkkinoinnin keskeisimmät kanavat ja toimenpiteet saman katon alta.

Haluatko keskustella yhteistyöstä 👇

Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Jätä yhteydenottopyyntö