Ambulanssikuljettajana työskennellyt Tommi ja Zalandolla työskennellyt Nika valittiin Mediashakelle traineeksi kesällä 2021. Nyt pääset kuulemaan, miltä trainee-aika ja työskentely Mediashakella on parivaljakosta tuntunut.

Kiinnostava ala houkutteli hakemaan digimarkkinoinnin pariin

Digimarkkinointi on ala, jota ei vielä muutama vuosikymmen sitten ollut olemassakaan. Ala on kasvanut kasvamistaan, ja vaikka markkinointialalla yleisesti on työntekijöistä paljon tarjontaa, digimarkkinoinnin syväosaajista on oikea pula. Mediashakella monen ammattilaisen ura onkin alkanut trainee-polun kautta, missä työntekijä on koulutettu alusta alkaen mainonnan saloihin Mediashaken tapaan lähestyä digimarkkinointia. Kaikilla meistä ei ole ollut kokemusta käytännön työstä, mutta intoa ja vimmaa opetella työn pariin sitäkin enemmän. Näin oli myös traineilla Nika Perellä ja Tommi Rantamäellä – kummallakaan trainee-kokelaista ei ollut aiempaa kokemusta työskentelystä digimarkkinoinnin toimistossa.

Millaisia odotuksia sitten trainee-kokelailla oli alasta?

“Ennen kuin tulin Mediashakelle, olin ajatellut digimarkkinoinnin olevan paljon yksinkertaisempaa kuin mitä se oikeasti on. Töitä tehdään todella syvällisesti ja pidemmällä tähtäimellä”, Tommi kertoo. Nikan odotukset ylittyivät, kun pääsi laittamaan kädet saveen ja konkreettisesti tekemään töitä mainonnan parissa. “Yllätyin, miten laajalle asiakaskunnalle Google-mainonta on tärkeää, ja millaisia tuloksia sillä voidaan saada aikaan”.

“Mediashake on kaveriporukka, jossa jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa”

Mediashaken missiona on vuosia ollut, että työ ei saa v*tuttaa. Uskomme vahvasti siihen, että ihmiset luovat viihtyisän työympäristön ja jokainen voi vaikuttaa siihen, miten viihtyisäksi työympäristön tekee itselleen ja muille. Entä miltä työskentely Mediashakella on todellisuudessa tuntunut traineen näkökulmasta?

“Mediashakella on ystävällinen ja rento työilmapiiri, ja puidaan paljon yhdessä Google-mainonnan haasteita. Meillä onnistuu mielestäni loistavasti tiimiläisten auttaminen sekä työ- ja vapaa-ajan tasapainottaminen. On ollut mahtavaa saada kaikki mediashakelaiset työkavereiksi!” Nika kertoo intoa puhkuen.

Tommi vahvistaa Nikan kokemuksen ja kertoo, että yrityksessä on avoin ilmapiiri, jossa tulee erityisesti esille matalan kynnystason avun kysyminen tiimiläisiltä. Hän on erityisen iloinen siitä, että keneltä tahansa voi kysyä apua, ja apua on aina saatavilla.

Työ digimainonnan parissa on melko itsenäistä. Onneksi täysin yksin ei tarvitse töitä tehdä, sillä tiimi ja toimiston muu porukka huolehtii, että yhteistä aikaa löytyy niin töiden parissa kuin niiden ulkopuolella. ”Mediashake on kaveriporukka, jossa jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Toimistolle haluaa tulla moikkaamaan työkavereita. Täällä on tosi hyvä ja lämmin porukka”, Tommi tuumii.

Työntekijöistä pidetään huolta sekä henkisesti että fyysisesti

Kysyttäessä Tommilta ja Nikalta millainen työnantaja Mediashake on, vastaukseksi saadaan pitkä lista lämpimiä adjektiiveja ja ominaisuuksia. Tommi kuvailee Mediashakea joustavaksi työyhteisöksi, jossa tuetaan toisia ja huolehditaan hyvinvoinnista. Työhyvinvointi onkin ollut Mediashaken ykkösprioriteetti yrityksen alusta alkaen. Täällä huolehditaan, että kaikilla on hyvä olla, ja haastaviin tilanteisiin tartutaan nopealla aikataululla.

Matalan kynnyksen toimenpiteinä kysytään työntekijöiltä viikkotasolla kyseisen työviikon kuormittavuutta niin kutsutulla liikennevalokyselyllä, ja viikon fiiliksiä pulssikyselyllä. Näin voidaan reagoida nopeasti tilanteisiin ja ymmärtää monia työkykyyn liittyviä seikkoja. ”Kaveria autetaan aina. Täällä painotetaan sitä, että on suotavaakin pyytää apua. Myös ongelmiin etsitään yhdessä ratkaisuja”, Tommi kertoo.

Jokaisella mediashakelaisella on kahdenkeskiset keskustelut esihenkilönsä kanssa kerran kuussa. Keskustelujen tarkoituksena on vaihtaa kuulumiset, pitää huolta jaksamisesta ja työssä viihtymisestä sekä käydä työhön liittyviä asioita läpi. Tällä halutaan varmistaa, että jokaisella on hyvä olla, ja jokaisella on sopivasti haastetta omassa työssään.

Hyvinvointia halutaan pitää yllä myös työajan ulkopuolella. Yhteistä tekemistä järjestetään kuukausiaktiviteetin muodossa, ja mahtuupa kerran kaksi vuoteen myös Mediashaken yhteisiä mökkiviikonloppuja. Työajalla saa käyttää aikaa liikuntaan, ja laaja työterveyshuolto on mukana elämässä vapaa-ajan harrastuksissakin. Töitä ei missään tapauksessa saa tehdä kipeänä, ja tästä ollaan tiukempaakin tiukkoja!

Mahdollisuus kehittyä digimarkkinoinnin moniosaajaksi

Työ Mediashakella on vaihtelevaa ja monipuolista. Otetaanpas tähän väliin pieni katsaus, millaisia rooleja talosta löytyy!

Suurin osa mediashakelaisista työskentelee asiakkuuksien parissa toteuttaen joko Google- tai some-mainontaa. Osa asiantuntijoista hoitaa koko prosessin asiakasviestinnästä digimainonnan toteutukseen itsenäisesti, toisissa asiakasvastaavat ja mainonnan tekijät tekevät yhteistyötä mainonnan toteutuksessa ja tuloksien raportoinnissa. On siis monta tapaa tehdä digimarkkinointia Mediashakella! Konsulttien lisäksi talosta löytyy analytiikan, myynnin ja markkinoinnin sekä HR:n tiimit, jotka tahoillaan tukevat ja edistävät Mediashaken kasvua.

Vaihteleva työ tulee esiin myös kirjavien asiakkuuksien kautta. ”Tämä oli ensimmäinen toimisto, jossa olen päässyt toteuttamaan eri alan asiakkaille töitä – eli aivan erilaista kun in-house-työskentely. Asiakaskunta on monipuolista, ja on päässyt syväsukeltamaan itselle ihan tuntemattomille toimialoille”, Nika vahvistaa.

Kattava perehdytys loi pohjan tuotannon tekemiseen

Kattava perehdytys on kaiken A ja O. Mediashakella perehdytyksestä vastaavat tiiminvetäjät, jotka luovat uudelle tiimiläiselle henkilökohtaisen suunnitelman eri osa-alueiden aihepiireistä. Perehdytys ei jää vain ensimmäiseen viikkoon, vaan perehdytysprosessi on monen kuukauden mittainen projekti. Tällä pyritään varmistamaan, että uusi tekijä saa kaiken tarvitsemansa tuen ja oppii työhönsä liittyvät asiat perin pohjin. Perehdytys sisältää sparraushetkiä ja opetustuokiota unohtamatta itseopiskelua. Eri asiakastapausten kautta pääsee oppimaan työtä käytännössä. Traineella perehdytys kestää neljä kuukautta, joka on traineejakson kokonaispituus.

”Trainee-polku kattoi laajasti eri perehdytyksiä. Ensin mentiin asian ytimeen eli Googlen hakumainontaan, ja sitten myös muut aihepiirin ympärillä pyörivät asiat alkoivat kirkastumaan opiskelun ja testailun ohessa. Kivaa oli konkreettisesti saada tehdä mainonnan koko suunnittelu avainsanatutkimuksesta itse toteutukseen Google Adsiin asti”, Nika havainnollistaa kokemuksiaan.

Trainee-jakson tarkoituksena on työllistää harjoittelijat Mediashakelle, ja Nikan ja Tommin ura jatkui talossa Junior SEM konsultteina. Tätä blogitekstiä kirjoittaessa tiimikaverukset ovat edenneet Junior SEM konsultista SEM konsultiksi.

Mediashakella pääsee työskentelemään heti oikeiden asiakkuuksien parissa, ja myös traineet pääsivät mainostöiden pariin kädet sauhuten. Oppiminen ja perehdytys eivät kuitenkaan koskaan lopu, vaan oppiminen jatkuu työn ohessa. ”Oppimisprosessi on moninkertaistunut eritoten perehdytysjakson jälkeen”, Nika kommentoi.

Ja vielä loppuun: mikä oli parasta trainee-jaksossa?

”Varmaankin se, kun pääsi tekemään itse ja laittamaan opit käytäntöön. Tulen varmaan ikuisesti muistamaan ensimmäisen avainsanasuunnitelman, jota työstin parikin päivää aivot solmussa”, Nika kertoo. Tommi komppaa Nikaa ja jatkaa: ”Lisäksi parasta on, että saa itse päättää, milloin työt tekee – ja työnkuva on tosi vaihteleva! Täällä todella ymmärretään koulutuksen ja opiskelun tärkeyden perään, ja opiskeluun kannustetaan”.

Jos sinua kiinnostaa tulevat trainee-positiot Mediashakella, voit ilmoittaa itsestäsi Mediashaken urasivuilla https://rekry.mediashake.fi/


Kuuntele Tommin haastattelu Mediashaken työarjesta traineen näkökulmasta:

KategoriatRekry