Facebook-mainonta – perusteet viidessä minuutissa

Kiinnostaako Facebook-mainonta? Tästä oppaasta löydät kattavasti kaiken perustiedon, jota tarvitset ennen Facebook-mainonnan aloittamista. Opas on tarkoitettu sekä Facebook-mainonnan perusteista kiinnostuneille mainonnan tekijöille että markkinointipäättäjille yleiskatsauksena aiheeseen.

 • Miksi mainostaa Facebookissa?
 • Järkevät tavoitteet Facebook-mainonnalle
 • Facebook-mainonnan kohdistaminen
 • Hinnoittelu ja budjetit
 • Mainonnan mittaaminen ja optimointi

1. Miksi mainostaa Facebookissa?

Facebook on kiinnostava mainoskanava lähes jokaiselle yritykselle kolmesta syystä:

Laaja kattavuus

Suurin osa suomalaista sekä ulkomaalaisista netin käyttäjistä ovat tavoitettavissa Facebook-mainonnalla. Erään tilaston mukaan 82 % suomalaisista netin käyttäjistä vierailee Facebookissa vähintään päivittäin.

Tarkka kohdennus

Vastaavia kohdistustapoja ei tarjoa mikään muu mainoskanava. Mainonnan kohdentamiseen on tarjolla kaikki se data, jonka ihmiset jakavat itsestään Facebookissa.

Edullinen hinnoittelu

Mainonta Facebookissa on halpaa verrattuna moneen muuhun mainoskanavaan. Klikkaushinnat vaihtelevat pääsääntöisesti 0,10 euron – 0,50 euron välillä.


2. Miltä Facebook-mainokset näyttävät?

Facebook-mainoksia näkyy sekä käyttäjien uutisvirrassa muiden päivitysten seassa että Facebookin työpöytäversion oikeassa laidassa. Uutisvirrassa olevat Facebook-mainokset voivat koostua joko yhdestä tai useammasta kuvasta ja linkistä. Mainosten kuvakoot vaihtelevat hieman esimerkiksi käyttäjän käyttämän laitteen mukaan. Alla olevassa kuvassa näet kolme Facebook-mainosta, joista yksi on useamman pienen kuvan ja linkin yhdistelmä uutisvirrassa ja kaksi muuta mainosta ovat työpöytäversion oikean laidan mainoksia.

Esimerkkejä Facebook-mainoksista

3. Miten asettaa järkevät tavoitteet Facebook-mainonnalle?

Facebook-mainonnalla kannattaa joko hakea suoria myyntiin johtavia tuloksia, kuten verkkokauppamyyntiä tai tarjouspyyntöjä, tai mainonnan tavoitteena voi olla markkinointilupien, kuten sähköpostiosoitteiden ja Facebook-tykkäysten hakeminen. Näihin tavoitteisiin keskittymällä saadaan markkinointi-investoinille yleensä erittäin positiivinen tuotto.

Suoraan myyntiin tähtäävä Facebook-mainonta

Suoraan myyntiin tähtäävän Facebook-mainonnan ajatuksena on ohjata oikeaan kohderyhmään kuuluvia ihmisiä esimerkiksi verkkokauppaan sisäänvetotuotteiden pariin tai kotisivujen laskeutumissivulle. Mainonnan tuloksia mitataan saavutettujen suorien tulosten kautta. Mittaaminen tapahtuu yleensä sekä Facebookin omalla konversioseurannalla että Google Analyticsin avulla.

Markkinointilupien keräämiseen keskittyvä Facebook-mainonta

Mikäli myytävän palvelun tai tuotteen ostoprosessi on monimutkainen tai tuote ei sovellu heräteostokseksi, on usein suoran myynnin hakemisen sijaan kannattavampaa asettaa mainonnan tavoitteeksi markkinointilupien kerääminen. Markkinointilupa voi olla asiakkaan antama lupa vastaanottaa sähköpostimarkkinointiasi tai Facebook-sivustasi tykkääminen. Markkinointilupien avulla samoille ihmisille voidaan myöhemmin markkinoida edullisesti uudestaan kerta toisensa jälkeen.

4. Facebook-mainonnan kohdistaminen

Kuten aiemmin kerroin, yksi Facebook-mainonnan eduista muihin mainoskanaviin verrattuna on sen erittäin tarkka kohdennettavuus. Kohdennusta kannattaa lähteä miettimään ideaaliasiakkaidesi kautta. Mieti siis, minkälaiset ihmiset ovat kaikista potentiaalisimpia asiakkaita sinulle. Jos myyt esimerkiksi tuotteita miehille ja naisille, mutta asiakkaistasi 70% on kuitenkin naisia, ideaaliasiakkaasi ovat naisia. Aloita kohdennus heistä ja laajenna myöhemmin kohderyhmää myös miehiin, kun olet todistanut saavasi tuloksia tarkemmalla kohderyhmällä.

Facebook-mainonnassa kohderyhmän valinta ei rajoitu kuitenkaan vain sukupuoleen, vaan kohdennukseen löytyy myös lukuisia muita keinoja. Uskon, että parhaiten ideoita kohdistukseen saat, kun näet mikä kaikki on mahdollista. Alla listattuna Facebook-mainosten kohdistusvaihtoehdot.

 • Sijainti (esimerkiksi koko Suomi tai yksittäisiä kaupunkeja)
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kielet
 • Kiinnostunut (naisista, miehistä, miehistä ja naisista, määrittelemätön)
 • Parisuhdetilanne (sinkku, parisuhteessa, naimisissa, kihloissa, avoliitto, eronnut jne.)
 • Koulutustaso (ammatillinen tutkinto, ylioppilas, korkeakoulututkinto jne.)
 • Koulutusalat
 • Koulut (kohdista mainontaa tiettyjen koulujen oppilaille)
 • Opiskeluvuodet
 • Työnantajat (listasta löytyy vain suuryrityksiä)
 • Työnimikkeet
 • Toimialat (liittyen työhistoriaan)
 • Sukupolvi (suuret ikäluokat, X-sukupolvi, Y-sukupolvi)
 • Vanhemmuus (vanhemmat, vanhemmat lasten iän mukaan, tulevat vanhemmat
 • Elämäntapahtumat (etäsuhde, juuri muuttaneet, uusi parisuhde, vasta kihlautuneet, vuosipäivä 30 päivän kuluessa, uusi työpaikka jne.)
 • Kiinnostuksen kohteet (kymmeniä valmiita vaihtoehtoja, lisäksi voit listata esimerkiksi muita yrityksiä)
 • Käyttäytymiset (useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten Facebook-sivun ylläpitäjät, uudesta teknologiasta kiinnostuneet, verkko-ostajat jne.)

Suurimmassa osassa kampanjoista tärkeimmät kohdistusasetukset ovat ikä, sukupuoli, sijainti sekä kiinnostuksen kohteet. Juuri kiinnostusten kohteiden avulla mainokset voidaan kohdistaa tarkasti tuotteistasi ja palveluistasi kiinnostuneille ihmisille. Esimerkiksi koiranruokaa voidaan markkinoida koirista ja koiraharrastuksista kiinnostuneille.

Erilaisia kohderyhmiä kannattaa myös testata. Tämä onnistuu niin, että teet samat mainokset kahdelle eri kohderyhmälle ja määrittelet molemmille esimerkiksi yhtä suuret budjetit. Näin voit seurata, miten kukin kohderyhmä reagoi mainoksiisi. Näet esimerkiksi klikkausprosentin ja klikkaushinnan sekä suoria tuloksia haettessa myös tulosten määrän kustakin kohderyhmästä. Tulosten perusteella voit optimoida budjetin käyttöä niin, että keskität budjetin vain parhaiten toimivaan kohderyhmään.

Varsinkin pienemmällä budjetilla kannattaa ensin lähteä liikkeellee vaikka hieman liian tarkasta kohderyhmästä sen sijaan, että pyrit tavoittelemaan kaikkia. Seuraa kuitenkin mainonnan näyttötiheyksia (montako kertaa yksi ihminen on keskimäärin nähnyt mainoksesi) ja jos ne alkavat nousta korkeiksi, laajenna kohderyhmääsi.

5. Facebook-mainonnan hinnat ja budjetointi

Voit itse määritellä haluamasi budjetin Facebook-mainonnalle. Budjetti määritellään joko päiväbudjettina tai kokonaisbudjettina koko kampanja-ajalle. Budjettiasetukset ovat muutettavissa missä vaiheessa tahansa, eli voit rajattomasti pienentää tai kasvattaa budjettia vielä kampanjan käynnistymisen jälkeenkin.

Itse mainonnasta maksetaan yleensä joko näyttöpohjaista tai klikkauspohjaista hintaa. Näyttöpohjaisessa hinnoittelumallissa siis maksat joka kerta, kun mainoksesi on näkynyt kohderyhmällesi. Klikkauspohjaisessa hinnoittelussa taas maksat vain, jos mainoksen nähnyt käyttäjä klikkaa mainostasi.

Hinnoitteluperiaatteen lisäksi jokaiselle kampanjalle valitaan tavoite, jonka pohjalta Facebook pyrkii optimoimaan mainontaa. Tavoitevaihtoehtoja on useita ja ne ovat lueteltuna alla.

 • Sivuston klikkaukset
 • Sivustokonversiot
 • Sitoutuminen sivujulkaisuun
 • Sivutykkäykset
 • Sovellusasennukset
 • Sovellukseen sitoutuminen
 • Tarjouslunastukset
 • Paikallinen tunnettuus
 • Tapahtumavastaukset
 • Videoiden näyttökerrat

Jos optimointiasetuksenasi on esimerkiksi sivutykkäykset, Facebook pyrkii näyttämään mainoksiasi ensisijaisesti henkilöille, jotka todennäköisimmin tykkäävät Facebook-sivustasi.

Mainonnan hinta määräytyy huutokauppaperiaatteella. Mitä kilpaillumpi kohderyhmä, eli mitä useampi muu mainostaja haluaa tavoittaa saman kohderyhmän, sitä kalliimpaa mainonta on. Myös kohderyhmän reagointi mainoksiisi vaikuttaa hintaan: jos mainoksista ei tykätä ja ne keräävät paljon negatiivista huomiota (esimerkiksi mainoksen piilotuksia), joudut maksamaan mainonnasta kalliimpaa hintaa.

6. Mainonnan mittaaminen ja optimointi

Facebook-mainontaa voidaan mitata sekä Facebookin omilla työkaluilla (kuten konversioseurannalla) että esimerkiksi Google Analytics -kävijäseurantaohjelmistolla. Yleensä mainonnan tuottavuuden kokonaisvaltaiseen mittaamiseen tarvitaan molempia keinoja.

Facebook-mainonnan konversioseurannan avulla voidaan mitata mainonnan aikaansaamia konreettisia verkkosivuillasi tapahtuvia tuloksia. Tällaisia tuloksia voivat olla esimerkiksi uutiskirjetilaukset, tarjouspyynnöt ja yhteydenotot. Lue lisää konversioseurannasta aiheeseen liittyvästä blogijutusta.

Google Analyticsin avulla voidaan mitata tarkasti, mitä Facebook-mainosten kautta verkkosivuillesi saapuvat ihmiset tekevät lopulta sivuillasi. Miten kauan he viettävät aikaa, millä sivuille he käyvät, kuinka moni poistuu sivuilta samantien saavuttuaan ja kuinka moni päätyy viettämään sivuilla pidemmän aikaa? Google Analytics mahdollistaa myös verkkokaupoille todella tarkan myynnin seurannan, jonka avulla voidaan myös mitata Facebook-mainonnan kautta toteutuneen myynnin kokonaismäärää ja esimerkiksi sitä, mitä tuotteita mainosten kautta on ostettu.

Jotta Facebook-mainonnan tuotto pysyy halutulla tasolla, vaatii mainonta jatkuvaa optimointia. Optimoinnissa keskitytään kehittämään mainosten sisältöä ja mainonnan kohdistusta. Tyypillisiä optimointitoimenpiteitä ovat uusien mainoskuvien ja -tekstien testaaminen sekä eri kohderyhmien testaaminen. Varsinkin juuri aloitetussa kampanjassa optimointi on tärkeää tuottotason saamiseksi halutulle tasolle. Sama pätee myös pidempään tai jatkuvasti pyöriviin kampanjoihin, joita on uusittava ja optimoitava säännöllisesti, jottei tuottotaso tipu halutulta tasolta.


Blogijuttuja, joissa käsitellään Facebook-mainontaa

Haluatko lisää vinkkejä digitaaliseen markkinointiin?

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista blogijutuista, webinaareista, tapahtumista ja koulutuksista sähköpostiisi. Voit milloin vain poistua halutessasi uutiskirjelistalta.

Sähköpostiosoitteesi: