Tämä artikkeli on yli kaksi vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Google AdWords -hakusanamainonta on usealle yritykselle merkittävä asiakashankinnan kanava niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissakin. Googlen hakukoneessa mainostaminen mahdollistaa yritykselle potentiaalisten asiakkaiden kohtaamisen poikkeuksellisessa yhteydessä – juuri silloin, kun he itse hakevat ratkaisua tarpeisiinsa.

Olen viime vuodet työskennellyt hakusanamainonnan parissa ja saanut auttaa useita yrityksiä AdWords-mainonnan tehostamisessa. Huolestuttavan usein törmään kuitenkin siihen, ettei Google AdWords -mainonnan koko potentiaalia ole hyödynnetty johdonmukaisesti. Tällöin iso osa yrityksen AdWords-mainonnan budjetista kuluu vääristä yhteyksistä tulleisiin klikkauksiin.

Alta löydät kolme merkittävää osatekijää, jotka sisäistämällä saat hakusanamainonnastasi tuottavamman kokonaisuuden.

1) Mainoksesi on hakutulos ongelmaan – Tarjoa osuva ja hyvä ratkaisu

Googlesta haetaan tietoa, ohjeita, paikkoja sekä mahdollisuuksia ostamiseen. Tällaisissa tilanteissa etsimme ratkaisua tarpeisiimme – ja toivomme niitä saavamme.

Mainostesi tulee vastata mahdollisimman tarkasti potentiaalisten asiakkaiden hakuihin.

Tavoitteenasi on tarjota omaan tuote- tai palvelutarjontaasi peilaten mahdollisimman osuvia ja tarkkoja ratkaisuja potentiaalisten asiakkaiden tekemiin hakuihin. Toisin sanoen, mainostesi on osuttava juuri siihen tarpeeseen ja ajatukseen, joka hakijalla on hakua tehdessään. Kertaa asiakkaittesi ostoprosessi; missä ostoprosessin vaiheissa Google on mukana ja millaisella relevantilla sisällöllä sinun tulisi olla saatavilla.

2) Näy oikeissa yhteyksissä – Määritä tarkasti, missä yhteyksissä Google saa mainoksiasi näyttää

Oletusasetuksilla Google näyttää hakusanamainoksiasi hyvin laajasti eri hakujen yhteydessä, vaikka olet määritellyt relevantit avainsanat, joiden pohjalta haluat mainostesi näkyvän. Halutessasi tavoittaa esimerkiksi astianpesukoneita etsiviä potentiaalisia asiakkaita, näyttää Google hakusanamainoksiasi kaikissa astianpesukoneisiin läheisesti liittyvissä hauissa.

Google kuitenkin tarjoaa AdWords-mainostajille mahdollisuuden pienentää skaalaa, jolla hakusanamainokset määritellyissä yhteyksissä näkyvät. Avainsanojen vastaavuustyypeillä vähennät klikkauksia väärissä yhteyksissä sekä teet entistä osuvampia ja parempia mainoksia relevantteihin hakuihin.

Vastaavuustyypeillä määrität, kuinka suuren joukon erilaisia hakuyhteyksiä avainsanasi tavoittavat.

Laajan haun avainsanavastaavuudella (engl. Broad Match) mainoksesi voivat näkyä sellaisten hakujen yhteydessä, jotka sisältävät kirjoitusvirheitä, synonyymejä, samankaltaisia hakuja tai muita osuvia muunnelmia.

Laajan vastaavuuden avainsana AdWords-käyttöliittymässä: astianpesukone
Esimerkkihaku, jolla mainoksesi voisi näkyä: pesukone keittiöön, astianpesuaineet

Laajan haun vastaavuuden tarkennuksella (engl. Broad Match Modifier) mainoksesi voivat näkyä sellaisten hakulausekkeiden yhteydessä, jotka sisältävät “+” -merkillä osoitetut sanat.

Laajan haun vastaavuuden tarkennuksen avainsana AdWords-käyttöliittymässä: +astianpesukone +netistä
Esimerkkihaku, jolla mainoksesi voisi näkyä: hyvä astianpesukone edullisesti netistä

Lausekevastaavuuden eli ilmaushaun avainsanaoilla (engl. Phrase Match) mainoksesi näkyvät sellaisten hakujen yhteydessä, jotka sisältävät lainausmerkkien (“”) sisään osoitetun sanan tai lausekkeen. Lainausmerkkien sisään osoitetun avainsanan tai avainsanalausekkeen on löydyttävä henkilön tekemästä hausta juuri siinä järjestyksessä, kun olet sen määritellyt.

Lausekevastaavuuden avainsana AdWords-käyttöliittymässä: “astianpesukone netistä”
Esimerkkihaku, jolla mainoksesi voisi näkyä: siemens astianpesukoneet netistä osamaksulla

Tarkan vastaavuuden eli tarkan haun avainsanoilla (engl. Exact Match) mainoksesi näkyvät hakujen yhteydessä, jotka vastaavat tarkasti määrittelemääsi avainsanaa tai avainsanalauseketta. Mainoksesi voi näkyä myös läheisissä muunnelmissa, kuten taivutusmuodoissa tai sanajärjestyksissä. Sanajärjestys ei kuitenkaan muutu, jos Google huomaa lausekkeen merkityksen muuttuvan.

Tarkan vastaavuuden avainsana AdWords-käyttöliittymässä: [astianpesukone netistä]
Esimerkkihaku, jolla mainoksesi voisi näkyä: astianpesukoneet netistä

Voit myös määrittää avainsanoille negatiivisia vastaavuuksia (engl. Negative Match) eli yksittäisiä termejä tai lausekkeita, joiden yhteydessä et halua mainostasi näyttää, vaikka avainsanasi löytyy henkilön tekemästä hausta.

Avainsana AdWords-käyttöliittymässä: “astianpesukone netistä”
Negatiivinen avainsana AdWords-käyttöliittymässä: -siemens
Esimerkkihaku, jolloin mainoksesi EI tulisi näkymään: siemens astianpesukoneet netistä

Vastaavuustyyppejä hyödyntämällä parannat mainostesi osuvuutta ja saat enemmän potentiaalisia asiakkaita ohjattua verkkopalveluusi.

3) Liikennettä saat euroilla – Myyntiä saat optimoimalla mainontaa konkreettisten tulosten pohjalta

Klikkaukset kertovat sinulle, kuinka moni anonyymi hakukoneen käyttäjä on ohjautunut Google-mainoksten kautta verkkosivuillesi. Lisää kävijöitä saat lisäämällä euroja AdWords-mainontaasi, mutta onko kävijämäärä olennainen mittari perustelemaan markkinointi-investointiasi? Pelkkä kävijämäärä ei nimittäin kerro sitä, millainen vaikutus markkinointi-investoinnilla on ollut liiketoimintaasi.

Tärkeintä on klikkausmäärien ja klikkaushintojen tarkastelun sijaan keskittyä siihen, mitä käyttäjät tekivät klikkauksen jälkeen. Google AdWords -mainonnassa konkreettisia tuloksia mitataan konversioseurannan avulla. Konversioseuranta kertoo, kuinka moni verkkopalveluusi ohjautuneista anonyymeistä kävijöistä teki asettamasi, liiketoimintasi kannalta arvokkaan toimenpiteen – konversion. Konversioita voivat olla esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttäminen verkkopalvelussa, oppaan tai sisällön lataaminen sekä verkkokaupan ostotapahtuma.

Google AdWords -mainonnan konversioseuranta voidaan asettaa kahdella eri tavalla; joko AdWordsin oman konversioseurantakoodin kautta tai tuomalla konversiotavoitteet Google Analyticsistä.

Konversioseurannan kautta näet, mitkä osat mainonnastasi todellisuudessa tuovat tuloksia ja mihin sinun kannattaa mainosbudjettiasi keskittää. Aseta siis Google-mainonnan kehittämisen toimenpiteet johdetuiksi näistä konkreettisista liiketoiminnan mittareista. Mittaamalla saat arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon Google AdWords -mainontaan investoitu raha sinulle todellisuudessa tuotti.

AdWords-mainonta vaatii jatkuvaa ja johdonmukaista optimointiprosessia. Varaa aikaa AdWords-tilisi analysoinnille ja tee johtopäätöksiä dataan perustuen “musta tuntuu” -päätelmien sijaan.

Jos tarvitset tukea tai ulkopuolista näkökulmaa AdWords-mainontasi kehittämiseen, niin autamme mielellämme suunnittelemaan hakusanamainontaasi uudelle tasolle.

 

KategoriatGoogle Ads