Tämä artikkeli on yli kaksi vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Näkyvyys hakukoneissa on yksi merkittävä tekijä verkkokaupan menestymiselle. Suurimmalle osalle verkkokaupoista hakukoneet ovat suurin yksittäinen myyntiä tuova liikenteenlähde. Jotta verkkokauppasi näkyisi hyvin hakukoneissa, täytyy sivuston olla teknisesti ja sisällöllisesti hakukoneystävällinen.

verkkokaupan hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa sivuston sijoittumista hakutuloksissa. Verkkokaupan hakukoneoptimointi koostuu avainsanatutkimuksesta, teknisestä hakukoneoptimoinnista, sisällöntuotannosta ja linkkien keräämisestä.

Tässä verkkokauppojen hakukoneoptimointiin keskittyneen juttusarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi hakukoneiden toimintaperiaate sekä avainsanatutkimuksen perusteet.

Miten hakukoneet toimivat?

Hakukone toimii kolmen erillisen osan avulla, joita ovat indeksointirobotti, hakemisto ja kyselyprosessori. Indeksointirobotit etsivät Internetistä erilaisia verkkosivustoja ja tutkivat niiden sisältöä. Ne liikkuvat sivulta toiseen niiden välillä olevien linkkien kautta ja vierailevat verkkosivuilla säännöllisin väliajoin etsien uutta tai muuttunutta sisältöä. Indeksointirobotti ei juurikaan ymmärrä sivustolla olevia kuvia ja tästä syystä sivun tekstisisältö onkin erittäin tärkeässä asemassa. Indeksointirobotti varastoi sivustolta löytynyttä tietoa valtavaan hakemistoonsa.

Kun hakukoneella suorittaa haun, kyselyprosessori alkaa etsiä indeksointirobotin tallentamasta hakemistosta sivustoja. Haun tuloksina palautetaan ne sivut, jotka hakukoneen mielestä vastaavat parhaiten kyselyäsi. Monet parametrit vaikuttavat hakutuloksiin –  näitä ovat muun muassa sisällön tuoreus, hakusanoja vastaavat synonyymit, sivuun osoittavien linkkien määrä ja niin edelleen. Hakutuloksiin vaikuttavia parametreja on käytössä Googlessa noin 200.

Haun toiminta on selitetty tarkemmin seuraavassa videossa. Google on julkaissut myös erinomaisen infografiikan hakukoneiden toiminnasta sekä jopa omistanut erillisen sivuston haun toiminnan selittämiseen.

Kuinka löydetään tuottavimmat avainsanat?

Yksi hakukoneoptimointiprosessin ensimmäisistä ja tärkeimmistä vaiheista on löytää sivustollesi oikeat avainsanat. Ne ovat sanoja, jotka ovat kaupallisesti merkittäviä, eli niillä on riittävä määrä hakuja hakukoneissa ja ne liittyvät tiukasti myytäviin tuotteisiin. Verkkokaupassa ne ovat yleensä tuotteiden, tuoteryhmien tai -merkkien nimiä. Vaikka sisältö olisi kuinka hyvää, ei siitä ole hakukonenäkyvyyden kannalta hyötyä, jos siinä on käytetty vääriä avainsanoja.

Oikeat sanat etsitään käyttäen Googlen hakutilastoja, joiden avulla voidaan tarkastella kunkin avainsanan hakumääriä kuukausitasolla. Jos teet verkkokaupallesi Google Adwords -mainontaa, voidaan mainonnan hakusanatilastoista etsiä myös parhaiten toimineet sanat optimointia varten.

Avainsanoja valittaessa täytyy ottaa myös huomioon kilpailutilanne. Aina ei ole välttämättä kannattavaa ensimmäisenä lähteä kilpailemaan hakusanoista, joilla kilpailija on hoitanut tonttinsa hyvin. Usein on parempi keskitttyä valloittamattomiin markkinoihin, joilla voidaan saada pienillä toimenpitellä paljon aikaan.

Tämä oli verkkokaupan hakukoneoptimointiin keskittyneen juttusarjan ensimmäinen osa. Seuraavat osat julkaistaan tulevina viikkoina.